PHẦN MỀN TRỰC TUYẾN EDT (Education Technology)

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ ĐẠO TẠO LÁI XE 
& HỌC TRỰC TUYẾN ĐĂNG NHẬP BẰNG VÂN TAY

Một sản phẩm trực tuyến tự động hóa hồ sơ sổ sách, giáo vụ điện tử theo

Luật giáo dục nghề nghiệp 74/2014/qh13 của quốc hội ban hành ngày 27/11/2014;
– Thông tư số 42/2015/tt-blđtbxh ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;
– Thông tư số 43/2015/tt-blđtbxh ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên;
– Thông tư số 07/2017/tt-blđtbxh ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
– Thông tư số 08/2017/tt-blđtbxh ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục
nghề nghiệp;
– Thông tư số 10/2017/tt-blđtbxh ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý,
cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;
– Thông tư số 31/2017/tt-blđtbxh ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình
thức đào tạo vừa làm vừa học
– Thông tư số 34/2018/tt-blđtbxh ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư.
– Thông tư số 33/2018/tt-blđtbxh ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo
hình thức đào tạo từ xa có hướng dẫn.
– Thông tư số 38/2019/tt-bgtvt “sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 12/2017/tt-bgtvt ngày 15 tháng 4 năm 2017 của
bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
– Văn bản chỉ đạo số 1333/tcđbvn – qlpt&nl ngày 10 tháng 3 năm 2020 về giám sát thời gian học lý thuyết của môn plgtđb

DANH MỤC TÍNH NĂNG CỦA EDT
 
STT NỘI DUNG
I.00 DÀNH CHO HỌC VIÊN
I.01 Nhập liệu thông tin hồ sơ học viên 
I.02 Tra cứu thông tin học viên
I.03 Trang cứu lịch KG, TN, SH
I.04 Xem các thông báo mới từ Trung tâm
I.05 Thanh toán Học phí các đợt
I.06 Đăng ký và thanh toán phí DVN
I.07 Đăng ký và thanh toán lệ phí SH và GPLX
I.08 Học 600 câu Online
I.09 Học môn PL GTĐB trực tuyến (có thể 5 môn) => xem thêm.
I.10 Làm bài kiểm tra 5 môn học
I.11 Thi Tốt nghiệp 
I.12 Hẹn GVTH học thực hành.
I.13 Đăng nhập bằng Vân tay
 
II.00 DÀNH CHO ĐẦU MỐI
II.01 Đăng ký tài khoản nhập liệu
II.02 Nhập liệu thông tin hồ sơ học viên 
II.03 Tra cứu thông tin học viên
II.04 Trang cứu lịch KG, TN, SH
II.05 Kiểm soát danh sách HV của mình
II.06 Đăng ký và thanh toán phí DVN
II.07 Đăng ký và thanh toán lệ phí SH và GPLX
 
 
III.00 DÀNH CHO QUẢN LÝ TRUNG TÂM
QUẢN LÝ ĐẦU MỐI
III.01 Duyệt tài khoản cho Đầu mối
III.02 QL đầu mối xác định tiền và vào khóa cho hv các đầu mối
III.03 Quản lý dữ liệu HV của đầu mối
III.04 Chuyển HV cho Đầu mối
III.05 Notification cho quản lý
PHÒNG ĐÀO TẠO
III.03 Đào tạo chuyển dữ liệu vào PM TCĐBVN
III.04 In bảng tên HV
III.05 In bảng tên GV
III.06 Đào tạo in sổ QLHV
III.07 Đào tạo in chứng chỉ Sơ cấp
III.08 Quản lý dữ liệu Kiểm tra, Thi của hv
III.09 Quản lý học 600 câu Online
III.10 Quản Lý Đào Tạo Online
III.11 Quản lý làm bài kiểm tra 5 môn
III.12 Quản lý làm bài thi Tốt nghiệp phần LT
 
PHÒNG KẾ TOÁN
III.10 Tạo khóa
III.11 Kế toán duyệt tiền khóa
III.12 Kiểm và duyệt các khoản thanh toán trên EDT
III.13 download file dữ liệu tài chính để chuyển qua pm khác
PHÒNG CSKH
III.13 Gọi điện thoại
III.14 CSSKH nhắn tin
III.15 CSKH chuyển trạng thái học viên
III.16 Thông báo trên Infomation của APP
III.17 Thu âm cuộc gọi
III.18 Ghi chú cuộc gọi
III.19 Hệ thống sẽ hiện thị tự động thông báo trạng thái cho các nhà quản lí biết tình trạng HS

2 thoughts on “PHẦN MỀN TRỰC TUYẾN EDT (Education Technology)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *