– Vời tính năng vượt trội của app mobile ecar chúng tôi giúp giữa thầy và trò tương tác với nhau trên smartphone nhanh chóng , tiện lợi mọi lúc mọi nơi .

Tính Năng Chính:

Tương tác với trung tâm giữa thầy và trò.

  • Tương tác đặt giờ học thực hành giữa thầy và trò, thao tác nhanh chóng trên smartphone tiện lợi mọi lúc mọi nơi.
  • Tracking ghi lại địa điểm, quảng đường học thực hành.
  • Kiểm soát Km
  • Kiểm soát giờ học.
  • Kiểm soát nội dung buổi học.